Vi ste ovde: početna stranica / Impressum

Impressum

  Impressum

  Proizvođač
  SWAG Autoteile GmbH

  Sedište uprave preduzeća
  Am Kiesberg 4-6
  42117 Wuppertal
  Republika Nemačka

  Voditelj poslovanja
  Karsten Schüßler-Bilstein, MBA Dipl. Inform. Jan Siekermann

  Privredni registar
  Amtsgericht AG Wuppertal
  HRB 21734

  Poreski identifikacioni broj:

  DE813125276

  Kontakt:
  Fon: +49 (0)202 26454-0
  Fax: +49 (0)202 26454-5000

  e-mail: info@swag.de
  Internet: http://www.swag.de

  Odgovorni i. S. d. MDStV:
  Karsten Schüßler-Bilstein, MBA Dipl. Inform. Jan Siekermann

  Ukoliko postoje linkovi za drugim Internet stranama, za sve važi:
  SWAG Autoteile GmbH izričito izjavljuje da nema uticaja na sadržaj drugih link-stranica.
  Dakle, SWAG Autoteile GmbH ovime ne preuzima odgovornost na sadržaj tih stranica.
  Ova izjava važi za sve linkove na našoj web strani i kao i za sve sadržaje tih stranica do kojih dolazite putem banera, dugmad i linkova.
  Promena na druge web strane je na vaš sopstveni rizik.

  Automatska pretraga naše baze podataka kroz"software-Scripte" ili sličnim mehanizama nije dozvoljeno bez našeg odobrenja. Pozivamo se na Par.303a StGB
  Ko nezakonito vrši promenu ili uklanja podatke(paragraf 202a, stav 2) , biće kažnjen zatvorom do dve godine ili novčanom kaznom.
  Svaki pokušaj biće kanžnjavan.

  Prema Parag. 303b StGB sabotaža kompjutera:
  Ukoliko vršite obradu podataka za strane kompanije, strano preduzeće ili službeno lice koje je od vitalne važnosti, ometati ga, tj.
  da je počinio delo prema parag. 303a stav. 1 ili
  uništi , nanosi šetetu ili izmenu na sistemu za obradu podataka ili disk biće kanžnjen sa zatovorom do 5 godina ili novačnom kaznom.
  Svaki pokušaj biće kanžnjavan.

  Pozivamo se na odluku od 25.8.2000-Az19 2/00- OLG Koeln, na prijave "virtualne imovine".

  Odgovornost
  Ovaj web sajt je izrađen sa najvećom pažnjom. Ipak, ne možemo da garantujemo za tačnost informacija koje su sadržane.Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štete nastale direktno ili indirektno iz korišćenja ove web stranice, osim ako je učinjeno namerno ili usled grube nepažnje. Ako ove stranice na internetu , koje su delovale prema trećim stranama SWAG Autoteile GmbH ne preuzima odgovornost za njihov sadržaj.
  SWAG Autoteile GmbH ne preuzima odgovornost na aktuelnost, ispravnost i potpunost informacija na stranicama kao i za pistup istih. SWAG Autoteile GmbH ne preuzima nikakvu garanciju da su funkcionalne aspekte ove web stranice neprekidne ili da server na kojem se čuva bez virusa ili drugih štetnih komponenata. Bez ograničavanja gore navedene informacije, ova web stranica se stavlja na raspologanje "bez garancije bilo koje vrste" uključujući ali ne i ograničavajući se na prodaju. U nekim zemljama isključenje osnovne garancije nije dozvoljeno. Gore navedena ograničenja se ne odnosi na vas. SWAG Autoteile GmbH zadržava pravo da u bilo koje vreme bez prehodne najave vrši promenu na ovoj veb stranici.

  Opšte odredbe
  SWAG Autoteile GmbH ne preuzima nikakvu garanciju da je sadržaj web stranice dostupno i sa drugih lokacija,i podležete odgovornosti koji su u skladu sa važećim lokalnim zakonima. SWAG-ovi proizvodi su dostupni u mnogim delovima sveta. Međutim, ova stranica opisuje i proizvode koje nisu dostupni u svetu. Ako bilo koji deo ovih odredbi nije primenjivo tj. ne odnosi se na deo u skladu sa važećim zakonima, preostali deo odredbi će ostati na snazi.

  Copyright
  Osim ako je drugačije navedeno, sve što vidite na ovom sajtu je zaštićeno autorskim pravom i može se koristiti samo pod uslovima tj. odredbama koje su u tekstu postavljeni a u suprotnom potrebno je pismeno odobrenja od strane SWAG Autoteile GmbH. SWAG ne preuzima nikakvu garanciju da korišćenje ove web stranice ne narušava prava trećih stranaka.Na ovim stranicama slike, fotografije su vlasništvo SWAG Autoteile GmbH i mogu se koristiti samo uz prethodno odobrenje.Upotreba ovih materijala vi ili od vas ovlašćena lica mogu koristiti samo u skladu sa ovim odredbama i uslovima. Kroz neovlašćeno korišćenje slika i autorskih prava povređuje se pravo na privatnost i publicitet kao i kršenje komunikacionih odredbi.

  Zaštitni znak
  Ukoliko nije drugačije naznačno, svi znaci na ovom sajtu su zaštićeni u korist SWAG Autoteile GmbH. To naročito važi za marke, oznake modela, logo i grbovi. Sadržaj ove web stranice ne sme biti reproduciran bez pismene dozvole od strane SWAG Autoteile GmbH ili bilo koje druge treće strane. Zloupotreba oznake proizvoda ili sadržaja ove web stranice, osim za upotrebu pod navedenim uslovima, je zabranjeno.

  Zaštita podataka
  Kod korišćenja naših usluga zamoljeni ste da eventualno unesete lične podatke. Odgovaranje na ta pitanja je dobrovoljno. Vaši lični podaci će biti obrađeni i sačuvani u skladu sa nemačkim zakonima o zaštiti podataka.
  U okviru web sajta SWAG Autoteile GmbH prikupljeni lični podaci biće korišćeni za obradu vaših zahteva. Obrada i korišćenje vaših podataka u svrhu konsultacija, reklame i istraživanje tržišta usleđuje samo uz vaš pristanak.

  Copyright
  Tekst, slike, zvuk, animacija i ostali delovi objavljeni na web stranici podležu "Copyright" SWAG Autoteile GmbH. Njihovo uređenje zaštićeno je autorskim.
  Sadržaj ove web stranice ne sme se koristiti, menjati i kopirati u komercijalne svrhe, trećim licima stavljati na raspolaganje.


  Primena Google Analytics
  Ova web stranica koristi Google Analytics,tj.služba za analizu web-strane preko "Google" gde se koriste tkz.Cookies, tekst formati koji se sačuvaju na vašem.