Znajdujesz się w tym miejscu: Strona początkowa / Metryczka

Metryczka

  Metryczka

  Oferent:
  SWAG Autoteile GmbH

  Siedziba spółki:
  Am Kiesberg 4-6
  42117 Wuppertal
  Bundesrepublik Deutschland

  Dyrektor:
  Karsten Schüßler-Bilstein, MBA Dipl. Inform. Jan Siekermann

  Rejestr handlowy:
  Amtsgericht AG Wuppertal
  HRB 21734

  Numer VAT:

  DE813125276

  Kontakt:
  Fon: +49 (0)202 26454-0
  Fax: +49 (0)202 26454-5000

  e-mail: info@swag.de
  Strona firmowa: http://www.swag.de

  Odpowiedzialny w świetle niemieckiej ustawy o usługach medialnych:
  Karsten Schüßler-Bilstein, MBA Dipl. Inform. Jan Siekermann

  Jeżeli istnieją linki do innych stron internetowych, obowiązuje dla wszystkich linków:
  SWAG Autoteile GmbH stanowczo oświadcza, że nie ma żadnego wpływu na zawartość stron, do których linki znajdują się na tej stronie.
  Dlatego SWAG Autoteile GmbH dystansuje się niniejszym od każdej zawartości wszystkich linków na tej stronie internetowej i nie uważa ich zawartości za własne.
  To oświadczenie odnosi się do wszystkich linków umieszczonych na tej stronie internetowej i do wszystkich zawartości stron, do których odsyłają bannery, przyciski i linki.
  Zmiana na inne strony internetowe następuje na własne ryzyko.

  Zautomatyzowane zapytanie naszych baz danych przez Software-Scripte lub porównywalne mechanizmy jest niedozwolone bez naszej zgody. Odsyłamy przy tym do par. 303a niemieckiego kodeksu karnego o zmianie danych:
  Kto bezprawnie kasuje dane (Par. 202a ust. 2), przetwarza w taki sposób, że nie będą się nadawały do użytku lub zmienia, podlega karze pozbawienia wolności do dwóch lat lub karze grzywny.
  Próba podlega karze.

  jak również par. 303b niemieckiego kodeksu karnego o sabotażu komputerowym:
  Kto zakłóca przetwarzanie danych, które mają znaczenie dla obcej firmy, obcego przedsiębiorstwa lub obcych władz, że
  a. popełnia czyn z par. 303a ust. 1 lub
  b. niszczy, uszkadza w taki sposób, że nie będzie się nadawać do użytku, usuwa lub zmienia instalację przetwarzania danych lub nośnik danych, podlega karze pozbawienia wolności do 5 lat lub karze grzywny.
  Próba podlega karze.

  W szczególności odsyłamy również do decyzji z 25.08.2000 - Az. 19 U 2/00 - OLG (wyższego sądu krajowego) w Kolonii, która zawiera dla obwieszczenie o zakłóceniach "wirtualne prawo domowe", z której także korzystamy.

  Odpowiedzialność
  Ta strona internetowa została zbudowana z największą starannością. Pomimo tego nie odpowiadamy za bezbłędność i dokładność zawartych informacji. Każda odpowiedzialność za szkody powstałe przez bezpośrednie lub pośrednie korzystanie z tej strony internetowej, zostaje wykluczona, jeżeli nie polega ona na zamiarze lub poważnym zaniedbaniu. Jeżeli z tej strony internetowej istnieją odsyłacze na strony internetowe zarządzane przez osoby trzecie, SWAG Autoteile GmbH nie ponosi odpowiedzialności na ich zawartość.
  Ani SWAG Autoteile GmbH, ani inne strony uczestniczące w rozwoju, tworzeniu i dostawie tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za bezpośrednie, przypadkowe, pośrednie lub szkody lub karę powstałe z dostępu do pamięci lub używania tej strony internetowej. SWAG Autoteile GmbH nie odpowiada za to, że funkcjonalne aspekty strony internatowej działają nieprzerwanie lub bezbłędnie lub że ta strona internetowa względnie serwer przechowujący dane są wolne od wirusów i innych komponentów powodujących szkody. Bez ograniczania powyższych danych strona internetowa będzie udostępniana "bez zabezpieczenia", bez jakiejkolwiek wyraźnej lub milczącej gwarancji wraz z, jednakże nie ograniczając się do zwyczajów handlowych, przydatnością do określonego celu i brakiem naruszenia prawa. W niektórych krajach nie jest dozwolone wykluczenie pośredniej gwarancji. Powyższe ograniczenia mogą więc nie dotyczyć Pana/Pani. SWAG Autoteile GmbH zastrzega sobie prawo o każdej porze i bez uprzedniej informacji do wprowadzania zmian na tej stronie internetowej.

  Ogólne postanowienia
  SWAG Autoteile GmbH może o każdej porze aktualizować lub rewidować te postanowienia; zrewidowane postanowienia obowiązują od dnia ich opublikowania. SWAG Autoteile GmbH nie ponosi odpowiedzialności za to, że zawartość strony internetowej jest dostępna do używania w innych miejscach. W przypadku, gdy korzysta Pan/Pani z tej strony internetowej z innego miejsca, jest Pan/Pani zobowiązany (-a) do przestrzegania tamtejszych przepisów. Produkty firmy SWAG Autoteile GmbH są dostępne w wielu częściach świata. Na tej stronie internetowej znajdują się jednak także w niektórych przypadkach opisy produktów, które nie są dostępne na całym świecie. W przypadku, gdy część tych postanowień nie znajduje zastosowania, nie dającą się bezpośrednio zastosować część można zastosować w możliwie dużym zakresie zgodnie z obowiązującym prawem. Pozostała część postanowień obowiązuje w pełnym wymiarze.

  Prawa autorskie
  Jeżeli nie podano inaczej, jest wszystko, co Pan/Pani widzi lub czyta na tej stronie internetowej, chronione prawami autorskimi i może być stosowane bez pisemnego pozwolenia ze strony SWAG Autoteile GmbH wyłącznie pod warunkami zawartymi w niniejszych postanowieniach i warunkach lub w warunkach podanych w tekście na niniejszej stronie internetowej. SWAG Autoteile GmbH nie odpowiada za to, że stosowanie informacji zawartych na tej stronie internetowej może naruszać praw osób trzecich. Pokazane na tej stronie internetowej rysunki, zdjęcia i ilustracje stanowią własność SWAG Autoteile GmbH lub mogą być stosowane za zgodą SWAG Autoteile GmbH. Stosowanie tych materiałów przez Pana/Panią lub przez upoważnione przez Pana/Panią osoby trzecie jest dozwolone wyłącznie zgodnie z niniejszymi postanowieniami i warunkami lub wyraźnym pozwoleniem zawartym w innych miejscach niniejszej strony internetowej. Stosowanie ilustracji bez upoważnienia narusza niemiecką ustawę o prawie autorskim i ustawę o znakach towarowych, prawo do prywatności i prawa opinii publicznej jak również przepisy komunikacji i statuty.

  Znaki markowe
  Jeżeli nie podano inaczej, wszystkie znaki markowe na tej stronie internetowej są prawnie chronione na korzyść SWAG Autoteile GmbH i pozostałych oferentów. Dotyczy to w szczególności marek, oznaczeń typów, logo i symboli. Zawartość niniejszej strony internetowej nie może bez zgody SWAG Autoteile GmbH lub pozostałych oferentów, których własnością są zamieszczone na tej stronie internetowej znaki towarowe, być interpretowana jako udzielenie licencji lub uprawnienia do używania każdego znaku towarowego tej strony internetowej. Nadużycie znaków towarowym zamieszczonych na tej stronie internetowej lub zawartości strony, z wyjątkiem stosowania zgodnego z tutaj podanymi warunkami, jest wyraźnie zabronione.

  Ochrona danych
  Podczas korzystania z naszych usług może Pan/Pani zostać poproszony (-a) o podanie osobistych informacji. Odpowiedź na te pytanie jest dobrowolna. Dane osobowe zostaną zapisane i przetworzone zgodnie z niemiecką ustawą o ochronie danych.
  Dane osobowe wpisane na stronie internetowej SWAG Autoteile GmbH zostaną użyte w celu przetworzenia zapytania. Przetwarzanie i używanie danych do celów doradczych, reklamowych i badania rynku nastąpi wyłącznie za Pana/Pani zgodą.

  Prawa autorskie
  © Copyright SWAG Autoteile GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, zdjęcia, grafika, animacje i wideo jak również ich rozmieszczenie na stronie internetowej SWAG Autoteile GmbH podlegają ochronie prawa autorskiego i innych ustaw ochronnych.
  Zabrania się kopiowania w celach komercyjnych, rozpowszechniania, zmieniania lub udostępniania osobom trzecim zawartości tej strony internetowej. Zwracamy uwagę na to, że prawa autorskie zamieszczonych na stronach internetowych zdjęć częściowo należą do osób trzecich.

  Use of Google Analytics
  This website uses Google Analytics, a web analysis service by Google Inc. ("Google"). Google Analytics uses so-called Cookies, text files which are saved on your computer and which allow to analyseyour utilisation of the website. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address), is transferred to a Google server in the USA and is stored there. Google will use this information to analyse the utilisation of this website, to generate reports about the website activities for the website operator and to provide further services related to the use of this website and the internet. Google will also pass this information on to third parties, if this is required by law or if third parties process these data in behalf of Google. However, Google will by no means associate your IP-address with other Google data. You can prevent the installation of Cookies by applying the required settings in the options of your Browser Software. We need to point out, however, that in this case you might not be able to use all the services of this website to the full extent. By using this website, you consent to your data being processed by Google in the above mentioned way and for the above mentioned purpose.