Vi ste ovde: početna stranica / Izjava o zaštiti podataka

Izjava o zaštiti podataka

  Izjava o zaštiti podataka

  Izjava o zaštiti podataka

  Zaštitu Vaših ličnih podataka shvatamo veoma ozbiljno, čak i prilikom posete naše veb lokacije. Vaši podaci će biti zaštićeni u skladu sa zakonskim propisima, kao i sa novim zakonom o telekomunikacionim medijima.
  U nastavku ćete naći informacije o tome koji podaci se obrađuju prilikom Vaše posete ove veb lokacije.

  1. Podaci koji se čuvaju
  Neminovno je da server statistike automatski čuva podatke koje nam prosleđuje Vaš veb pregledač. To su tip i verzija veb pregledača, korišćeni operativni sistem, posredna URL adresa (prethodno posećena veb stranica), ime hosta pristupnog računara (IP adresa), kao i vreme upita servera. Ovi podaci se čuvaju samo za interne sistemske i statističke svrhe.
  Ostali lični podaci se obrađuju samo ako su takvi podaci dobrovoljno navedeni, bilo u okviru upita ili registracije. Gorenavedeni podaci se po pravilu ne dodeljuju određenoj osobi i ne vrši se objedinjavanje ovih podataka sa drugim izvorima podataka.

  2. Korišćenje i objavljivanje ličnih podataka
  Ukoliko ste nam stavili na raspolaganje lične podatke, mi ćemo ih koristiti samo da odgovorimo na Vaša pitanja, za realizaciju ugovora koje ste zaključili sa nama i za tehničku administraciju. Vaši lični podaci će biti preneti trećim licima ili na drugi način objavljeni samo ako je to neophodno za realizaciju ugovora, u svrhu naplate ili ako ste se prethodno saglasili sa tim. Imate pravo da u svakom trenutku opozovete datu saglasnost, pri čemu se opoziv odnosi na buduće obrade. Brisanje sačuvanih ličnih podataka se vrši u slučaju da povučete svoju saglasnost za čuvanje podataka, ako njihovo poznavanje više nije potrebno za ispunjenje svrhe zbog kojih su čuvani ili ako njihovo čuvanje nije dozvoljeno po drugim zakonskim osnovima.

  3. Pravo na informacije
  Rado ćemo Vam dati informacije o ličnim podacima koje čuvamo u slučaju da imate pitanja u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka. Dovoljno je da pošaljete e-poruku na adresu: info@swag.de