Znajdujesz się w tym miejscu: Strona początkowa / Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

  Oświadczenie o ochronie danych osobowych

  Oświadczenie o ochronie danych osobowych

  Ochronę danych osobowych traktujemy bardzo poważnie, również w związku z odwiedzinami na naszej stronie internetowej. Dane chronione są w sposób przewidziany przez przepisy ustawowe, zwłaszcza przez przepisy nowej, niemieckiej ustawy o telemediach.
  W dalszym ciągu znajdują się informacje o tym, jakie dane pobierane są podczas wizyty na stronie internetowej i w jaki sposób są one wykorzystywane.

  1. Gromadzone dane
  Nieuniknione jest to, że w statystykach serwera automatycznie gromadzone są dane przekazywane przez przeglądarki osób odwiedzających stronę internetową. Dane te obejmują typ i wersję przeglądarki, używany system operacyjny, adres URL odsyłający (uprzednio odwiedzana strona), nazwę hosta komputera wywołującego (adres IP), jak również godzinę wywołania serwera. Gromadzenie tych danych służy jedynie wewnętrznym celom systemowym i statystycznym. Bardziej szczegółowe
  dane osobowe rejestrowane są tylko wtedy, gdy są one podane dobrowolnie, na przykład w ramach zapytania i rejestracji. Wyżej wymienionych danych z reguły nie możemy przyporządkować do określonych osób. Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

  2. Wykorzystanie i przekazywanie danych osobowych
  W przypadku udostępnienia danych osobowych, są one wykorzystywane tylko do odpowiedzi na zapytania, do realizacji umów zawartych z nami i do administracji technicznej. Dane osobowe udostępniane są osobom trzecim lub przekazywane w inny sposób tylko wtedy, jeśli jest to wymagane do realizacji umowy, do celów rozliczeniowych lub jeśli udzielono na to zgody. Każdej osobie przysługuje prawo, do odwołania udzielonej zgody ze skutkiem w przyszłości. Kasowanie zapisanych danych osobowych następuje, gdy zostanie wycofana zgoda na ich przechowywanie, gdy posiadanie tych danych nie jest już wymagane do realizacji celu związanego z zapisaniem lub gdy zapisanie tych danych jest niedozwolone z innych przyczyn prawnych.

  3. Prawo do uzyskania informacji
  W przypadku pytań od osób odnośnie postępowania z ich danymi osobowymi, chętnie udzielamy informacji o zgromadzonych u nas danych osobowych. Wystarczy jeden e-mail: info@swag.de